jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

Kursyň jikme-jigi

Kurs bellikleri

Kembrij ýokary orta mekdebi (10-17-nji ýyl, 14-16 ýaş) -IGCSE

Kembrij ýokary orta mekdebi, adatça, 14-16 ýaş aralygyndaky okuwçylar üçin.Okuwçylara Kembrij IGCSE-den ugur hödürleýär.

Orta bilimiň halkara umumy şahadatnamasy (GCSE), iňlis dilindäki synag bolup, okuwçylara A dereje ýa-da geljekki halkara okuwlaryna taýýarlanmak üçin hödürlenýär.Talyp 10-njy ýylyň başynda okuw meýilnamasyny öwrenip başlaýar we ýylyň ahyrynda ekzamen alýar.

Kembrij IGCSE okuw meýilnamasy, dürli dili bolan talyplar üçin, şol sanda ilkinji dili iňlis dili bolmadyklar üçin dürli ugurlary hödürleýär.

Esasy dersleriň esasyndan başlap, giňligi we okuw meýilnamalaryny goşmak aňsat.Okuwçylary dürli dersler bilen gyzyklanmaga we olaryň arasynda baglanyşyk gurmaga höweslendirmek, biziň çemeleşmämiz üçin möhümdir.

Talyplar üçin Kembrij IGCSE döredijilikli pikirlenmek, gözleg we meseläni çözmek endiklerini ösdürip, öndürijiligi ýokarlandyrmaga kömek edýär.Ösen öwrenmek üçin ajaýyp tramplin.

Sublimasiýa synagy (4)

● Subýektiň mazmuny

Knowledge Bilimi we düşünjäni täze we tanyş ýagdaýlara ulanmak

Intellektual gözleg

Change Üýtgemäge çeýeligi we jogapkärçiligi

English Iňlis dilinde işlemek we aragatnaşyk

Netijelere täsir etmek

● Medeni habarlylyk.

BIS Kembrij IGCSE-iň ösüşine gatnaşdy.Okuw meýilnamalary dünýägaraýyş taýdan halkara, ýöne ýerli ähmiýetini saklaýar.Olar ýörite halkara talyplar guramasy üçin döredildi we medeni tarapdan gaça durýarlar.

Kembrij IGCSE synag sapaklary ýylda iki gezek, iýun we noýabr aýlarynda bolýar.Netijeler awgust we ýanwar aýlarynda berilýär.

BIS IGCSE Kursyň esasy dersleri

Esasy mowzuklar

● Iňlis dili (1/2)Matematika● Ylym● PE

Meýletin saýlawlar

Saýlaw saýlawlary: 1-nji topar

● Iňlis edebiýaty

● Taryh

● Goşmaça matematika

● Hytaý

Saýlaw saýlawlary: 2-nji topar

● Drama

● Saz

● Sungat

Saýlaw saýlawlary: 3-nji topar

● Fizika

● IKT

● Global perspektiwalar

● Arapça


  • Öňki:
  • Indiki: