jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý
Biz BIS

Biz ýokary hilli halkara bilim hyzmatlaryny edýäris

Maglumat üçin haýyş

Hoş geldiňizGuangZhou Britaniýa halkara mekdebi

Britannia International School (BIS), Hytaýdaky Kanadanyň Halkara Bilim Guramasyna (CIEO) girýän girdeji gazanmaýan okuw jaýy.BIS 2,5-18 ýaş aralygyndaky talyplar üçin Kembrij halkara okuw meýilnamasyny berýär.
Cambridge Assessment International Education tarapyndan akkreditlenen BIS, Kembrij halkara mekdebi hökmünde ykrar edildi we Kembrij IGCSE we A Level kärlerini hödürleýär.Mundan başga-da, BIS, innowasiýa halkara mekdebi bolmaklyga bagyşlanýar
Öňdebaryjy Kembrij okuw meýilnamasyny, STEAM, hytaý we sungat kurslaryny hödürlemek arkaly ajaýyp K12 okuw gurşawyny dörediň.

has giňişleýin gör

Täzelik habarlary

 • BIS mugt synp tejribesini kitap ediň!
  24-02-26

  BIS mugt synp tejribesini kitap ediň!

  BIS çagaňyzy mugt synag synpy arkaly hakyky Kembrij halkara mekdebimiziň özüne çekijiligini başdan geçirmäge çagyrýar.Goý, öwrenmegiň şatlygyna çümsünler we bilimiň täsinliklerini öwrensinler....
  köpräk oka
 • BIS CNY ajaýyp gaýtalama
  24-02-26

  BIS CNY ajaýyp gaýtalama

  Bu gün, BIS-de, Bahar baýramynyň arakesmesinden soňky gününi bellän ajaýyp Hytaý Täze ýyl baýramçylygy bilen uniwersitet şäherçesiniň durmuşyny bezedik....
  köpräk oka
 • Arslan tansy BIS okuwçylaryny uniwersitet şäherçesine gaýdyp alýar
  24-02-24

  Arslan tansy BIS okuwçylaryny uniwersitet şäherçesine gaýdyp alýar

  2024-nji ýylyň 19-njy fewralynda BIS okuwçylaryny we işgärlerini Bahar baýramy arakesmesinden soň mekdebiň ilkinji güni üçin garşy aldy.Uniwersitet şäherçesi baýramçylyk we şatlyk atmosferasy bilen doldy.Ightagty we ir, direktor Mark, COO San we ähli mugallymlar ýygnandylar ...
  köpräk oka

BIS HALK

 • Şahsy tejribe-4-1

  Hanym Deýzi

  22-12-16

  Deýzi Dai sungat we dizaýn hytaýly Deýzi Dai, Nýu-Yorkork film akademiýasyny suratçylyk hünäri boýunça gutardy.Amerikan haýyr-sahawat-Menaş erkekler hristian birleşiginde tejribe fotohurnalisti bolup işledi….

 • Şahsy tejribe-21

  Hanym Kamilla

  22-12-16

  Kamilla Eyres Orta Iňlis we Edebiýat Iňlis Kamilla BIS-de dördünji ýylyna girýär.Takmynan 25 ýyl mugallymçylyk edýär.Orta mekdeplerde, başlangyç mekdeplerde we sütüklerde sapak berdi…

LANNA HALKARA MEKDEBI SATELLIT MEKDEBI

Birnäçe ýyllap çeken zähmetinden soň, Taýlanddaky Lanna halkara mekdebiniň okuwçylary abraýly mekdeplerden teklip alyp başladylar.Ajaýyp synag netijeleri bilen dünýä derejesindäki uniwersitetleriň köpüsiniň ünsüni özüne çekdi.

Lanna

Chiang Maýyň iň ýokary iňlis halkara mekdebi

Köpräk oka