jianqiao_top1
indeks
Locationerleşýän ýerimiz
4-nji Çuangjia ýoly, Jianshazhou, Baýun etraby, Guanç Guangzhouou CIty 510168, Hytaý

BIS maşgala gyzykly güni: şatlyk we goşant güni

18-nji noýabrda BIS maşgala gyzykly güni, "Mätäç çagalar" gününe gabat gelýän gyzykly, medeniýet we haýyr-sahawat birleşdi.30 ýurtdan 600-den gowrak gatnaşyjy stend oýunlary, halkara aşhanasy we BIS Mekdep aýdymynyň ilkinji çykyşy ýaly çärelerden lezzet aldy.Iň esasy pursatlar, oýun ýeňijileri üçin moda sowgatlar we otistik çagalary mätäç çagalar bilen ylalaşykda goldaýan haýyr-sahawat başlangyjy boldy.

1700817761236
r65rt (12)
r65rt (9)
r65rt (19)
r65rt (33)
r65rt (14)
r65rt (13)
r65rt (7)
r65rt (22)
r65rt (5)
r65rt (21)
r65rt (31)
r65rt (15)
r65rt (29)
r65rt (23)
r65rt (8)
r65rt (6)
r65rt (27)
r65rt (30)
r65rt (34)
r65rt (4)
r65rt (16)
r65rt (11)
r65rt (10)
r65rt (18)
r65rt (3)
r65rt (28)
r65rt (32)
r65rt (17)
r65rt (20)
r65rt (24)
r65rt (1)
r65rt (25)
r65rt (2)

Bu gün diňe bir gyzykly bolmak bilen çäklenmän, eýsem jemgyýetiň ruhy we asylly sebäpleri goldamak bilen hemmäni ýatdan çykmajak tejribe we üstünlik duýgusy bilen galdyrdy.

BIS-iň ýaşyl otunda ýene duşuşanymyzda indiki Maşgala gyzykly gününe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

BIS synp otagynda mugt synag çäresi dowam edýär - Spotyňyzy saklamak üçin aşakdaky surata basyň!

BIS şäherçesiniň çäreleri barada has giňişleýin maglumat we maglumat üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Çagaňyzyň ösüş ýoluny siziň bilen paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


Iş wagty: Noýabr-24-2023